Ver. voor algemene Daalse belangen

Vereniging voor algemene Daalse belangen 

De Vereniging voor Algemene Daalse Belangen is een vereniging die zich inzet voor het verenigingsleven en de belangenbehartiging in de buurtschap Dale. Met als doel de leefbaarheid in de buurtschap Dale op peil te houden. Een belangrijke taak is het faciliteren en onderhouden van buurtschapshuis ‘t Romienendal. Hierin vinden veel verenigingen hun onderdak en speelt het buurtschapshuis daarmee een centrale rol in de gemeenschap van Dale. De vereniging probeert ook de algemene Daalse belangen zo goed mogelijk te behartigen. Voor de gemeente Aalten en andere instellingen en organisaties is de vereniging het aanspreekpunt en omgekeerd worden wensen en problemen door de vereniging op de agenda gezet. Een belangrijk gegeven is dat nagenoeg alle werkzaamheden en activiteiten door vrijwillige inzet worden gerealiseerd. Veel inwoners van de buurtschap voelen zich betrokken bij de vereniging. De vereniging telt meer dan 500 leden waardoor het een groot draagvlak heeft in het buurtschap en het een bindende factor is voor de inwoners van Dale.

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit de volgende leden:

Sjoerd Reesink

Marieke Verhaaf  (secretaris)

Jojanneke Spekschoor  (penningmeester)

Michel Eppink

Yanique Klein Hesselink

Marit Langenbarg

Sven Kasteel

Evert-Henk Eppink

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar. Mocht u zich willen aansluiten bij de vereniging of wilt u meer weten over onze vereniging dan kunt u zich richten tot één van de bestuursleden of een mail sturen naar: contact@romienendal.nl