Daals Festival 5 Mei 2016

festival

Voordat het ‘t Romienendal er was, zijn er toen die tijd diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor een nieuw buurtschapshuis. Om in deze traditie te blijven organiseren we op Hemelvaartsdag, dat is volgend jaar op 5 mei, het Daals Festival.
Het idee voor deze dag is dat het een gezellige en een creatieve dag zal gaan worden. En we hopen dan ook dat er heel veel mensen aan mee willen werken. We hebben al diverse plannen en gaan dat verder uitwerken. De werkgroep hiervoor bestaat uit Evert Henk Eppink, André Lammers, Judith Fukkink en Petra Kastein.
Alle verenigingen van ’t Romienendal zijn al benaderd en we zullen t.z.t. vast nog een beroep doen op een aantal mensen. Mochten er al vragen en of van jullie kant nog ideeën zijn voor deze dag, neem contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Petra Kastein
hkastein@kpnmail.nl
0543 478899