Toekomstbestendig

Onder het motto: “Samen bouwen we aan de toekomst” is begin dit jaar, in opdracht van de leden, een begin gemaakt met het toekomstbestendig maken van ons buurtschapshuis. Dit betekent dat we samen in gesprek gaan om duidelijk te krijgen wat dat precies betekent: “Toekomstbestendig”. Door het bestuur van de vereniging is een team geformeerd dat de opdracht heeft gekregen dit verder uit te werken en te komen tot een haalbaar en realistisch voorstel. Het tijdspad is om in 2017 de eisen en wensen te inventariseren, plannen te maken en de mogelijke financiële middelen in kaart te brengen. In de loop van 2018 moet een start gemaakt worden met het realiseren van de plannen. We realiseren ons dat het een aantal jaren in beslag kan nemen om het uiteindelijke resultaat te bereiken.