’t olde gebroek

Verschillende mensen van diverse verenigingen zijn al jaren actief in de buurtschap Dale. Tijdens de nadagen van het zondagschoolhuisje eind jaren tachtig van de vorige eeuw werden verschillende evenementen georganiseerd voor een nieuw gebouw, het huidige Romienendal. 

Diverse comités in wisselende samenstellingen organiseerden uiteenlopende evenementen. In die tijd, waarin meerdere verenigingen ontstonden, werd door Henk Fukkink, Evert te Kloeze, Henk Driessen, Theo Stronks en Wilma Schokkin het initiatief genomen ’t Olde Gebroek op te richten. Een bestuursgroep zonder (verenigings-) leden. 

De bedoeling was oude gebruiken te koesteren, zodat ze niet verloren zouden gaan. De achterliggende gedachte was dat alles wat het opleverde terug vloeide naar de gemeenschap.   

In 2004 is ’t Olde Gebroek een stichting geworden, met als doelstelling:   

“Stichting ’t Olde Gebroek bestaat uit een aantal mensen welke zich inzetten voor het verenigingsleven in de buurtschap Dale. Deze inzet uit zich in het ontplooien van activiteiten en het voorzien in een behoefte van saamhorigheid. Zoals de naam doet vermoeden zijn de activiteiten gericht op het uitdragen van oude gebruiken en gewoontes. ’t Olde Gebroek hecht veel waarde aan het in stand houden en onder de aandacht brengen van deze gebruiken zodat deze ook voor het nageslacht bewaard blijven en zo bijdragen aan de identiteit van de inwoners van de buurtschap Dale.”  

Onder deze vlag zijn onder andere een aantal oldtimer shows georganiseerd, een kleindierenshow en onlangs vond er opnieuw een oogstfeest plaats. Omdat het stichtingsbestuur maar een klein groepje mensen is zonder verdere leden, is het mogelijk de winst van georganiseerde evenementen volledig ten goede te laten komen aan het verenigingsleven van Dale.  

Enkele voorbeelden waar we trots op mogen zijn: nieuwe koorkleding voor ’t Romienenkoor, een financiële ondersteuning van het boekje over het bombardement van Dale en een tafeltennistafel voor ’t Romienendal.  

Met een klein bestuur zonder directe achterban is het een hele opgave iets van enige omvang op touw te zetten. Het is dan ook prachtig hoe met behulp van vele individuele en groepen vrijwilligers van diverse verenigingen verschillende evenementen plaats kunnen vinden. Stichting ’t Olde Gebroek mag dan ook gezien worden als ‘vrienden van’ alle Daalse verenigingen. 

 

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit:  

Henk Fukkink                  voorzitter 

Han Lammers                  secretaris 

Agnes te Welscher          penningmeester 

Theo Stronks 

Wim Lensink 

Joke Eppink   

Voor reacties, vragen en opmerkingen kunt u terecht bij één van de bestuursleden of via email: t.oldegebroek@gmail.com.