Sponsoren

Voor bedrijven en organisaties bestaat de mogelijkheid ons buurtschapshuis te ondersteunen door middel van sponsoring waarmee u laat zien dat u ons buurtschapshuis een warm hart toe draagt.