Schietvereniging Dale-west

Hoe het begon

Omdat men in Dale bezig was met een nieuw buurtschaphuis te bouwen wilde men verenigingen oprichten die gebruik van dit gebouw wilden maken. Zo werd een aantal Dalenaren benaderd of ze interesse hadden om een schietvereniging op te richten. De toenmalige beheerder van de oude zondagsschool had al iemand bereid gevonden om zijn wedstrijd buks te verkopen aan de nieuwe vereniging.

We begonnen in 1989 met ongeveer 15 mensen te oefenen. Na aantal weken was het voor iedereen al duidelijk dat ze graag in competitieverband wilden gaan schieten. Hierop werd contact gezocht met Aaltense schietbond (ASB). Helaas bleek dat de nieuwe competitie indeling al was gemaakt zodat we het schietseizoen 1989-1990 nog niet konden meedoen. Omdat de aspirant leden allen wel competitieverband wilden gaan schieten werd er een bestuur gekozen c.q. aangewezen. S.V.D.W. werd in oktober 1989 officieel opgericht. Het eerste jaar hebben we alleen onderling wedstrijden geschoten.

De begin jaren

Begin 1990 werd opnieuw het verzoek ingediend bij de ASB om mee te gaan doen met de competitie. Na de ledenvergadering van de ASB werd groen licht gegeven aan onze vereniging. We begonnen het schietseizoen 1990-1991 met 4 teams (20 leden) aan de competitie. S.V.D.W. groeide langzaam. Na een paar jaar werden er 2 inloopavonden georganiseerd samen met de Daalse Deurschoevers, en met succes! Na de eerste avond melde zich een aantal nieuwe leden aan waardoor we in het seizoen 1993-1994 met 5 teams deelnamen aan de competitie. In het seizoen 1997-1998 was het ledenaantal gegroeid naar 41 leden (7 teams).

Het heden en de toekomst

Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat we de grootste vereniging binnen de ASB zijn met 61 leden en 9 teams die meedoen aan de competitie. Onze vereniging is binnen de ASB, in onze ogen, een aparte vereniging. Schieten is belangrijk maar gezelligheid nog belangrijker. Dit merk je aan de bezoekende verenigingen die na de wedstrijd nog tot in de kleine uurtjes in het Romienendal blijven. Dit is iets wat je bij andere wedstrijden zelden of nooit ziet. Ook worden onze teams niet ingedeeld naar hun schietresultaten maar blijven de teams in principe bij elkaar. Als je je aanmeldt als team wordt dit team niet na een jaar uit elkaar gehaald maar blijft gezamenlijk schieten. Hierdoor is het verloop van leden zeer gering.

We hopen dan ook dat we nog lang de grootste vereniging binnen de ASB zullen blijven!

De actuele uitslagen van Schietvereniging Dale West kunt u via deze link bekijken:

HTTP://www.aaltenseschietbond.nl