Privacy statement Hou en Trouw

Privacy statement Oranje vereniging Hou en Trouw

Oranjevereniging Hou en Trouw verwerkt persoonsgegevens.

In dit privacy statement willen we u informeren over de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze Oranjevereniging.

 

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres, mailadres, telefoonnummer en eventueel geboortedatum. Maar ook foto’s van u die we op onze site hebben geplaatst, zijn persoonsgegevens.

Wij hebben per 25 mei 2018 te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daarin wordt geëist dat wij als vereniging aangeven welke gegevens wij bewaren, en waarom.

In deze AVG wordt aangegeven dat we een verwerkers-overeenkomst moeten hebben indien wij gegevens delen buiten onze vereniging om. Dat doen wij niet, en daarom is deze overeenkomst niet nodig.

Ook hebben wij als Oranjevereniging geen functionaris gegevensbescherming nodig. Wij hoeven geen Data Protection Impact Assessment (DPIA) te laten uitvoeren. De gegevens die wij verwerken, eisen dit niet.  Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien men zich als lid opzegt, dan worden de gegevens direct verwijderd.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn niets meer dan

  • NAW-gegevens van onze leden
  • Rekeningnummer, nodig om het ledengeld te incasseren
  • Mailadres, om digitaal uitnodigingen te versturen

Het bestuur van de Oranjevereniging is verantwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens.

De wijzigingen van de adresgegevens worden aan bestuursleden doorgegeven en verwerkt in ons ledenbestand.

Onze leden hebben het recht om de bewaarde gegevens van zichzelf in te zien, te wijzigen of zelfs te laten verwijderen.

Wat betreft foto’s van personen op onze website en op onze Facebook-site, geldt het volgende:

In principe plaatsen we foto’s met toestemming. Aangezien het met groepsfoto’s of sfeerfoto’s van ons Oranjefeest of Koningsdag, bijna onmogelijk is om alle gefotografeerde mensen persoonlijk te vragen om toestemming, is het zo dat zolang niemand bezwaar maakt op een geplaatste foto, er geen probleem is.

Indien iemand ons vraagt om een foto te verwijderen, of een gezicht onherkenbaar te maken, dan doen wij dit natuurlijk zeker.

 

Als lid van Oranjevereniging Hou en Trouw hebt u recht op:

  • Inzage persoonsgegevens
  • Rectificatie en aanvulling
  • Vergetelheid, verwijdering van uw gegevens
  • Beperking van verwerking
  • Bezwaar

 

Indien u klachten heeft over hoe wij uw gegevens verwerken en bewaren, neem dan gerust contact met ons op, dan lossen we het samen op.

Indien er wijzigingen in het privacy beleid nodig zijn, dan zal de onlineversie aangepast worden. U ontvangt deze wijziging niet schriftelijk.

Juni 2018.