Popkoor DAzzLE

Even voorstellen: Wij zijnDAzzLE 

Een enthousiast popkoor uit de buurtschap Dale (Gemeente Aalten).
Ons  koor is opgericht in Juni 2011.
We bestaan uit 21 vrouwelijke leden met een variatie in leeftijd.
Ons repertoire bestaat voornamelijk uit Engelstalige popsongs  en we worden
begeleid door Claudette Doup. Zij is sinds 5 februari 2014 onze vaste dirigente. Onze vaste oefenavond is op de woensdagavond van 20:30 – 22:00 uur, in ’t Romienendal in Dale. Wij treden op bij korenfestivals, Adventsmarkten en wat maar op ons pad komt. 

Mocht u ons willen boeken, graag! U kunt hiervoor terecht op onze contact pagina. Verder zijn we ook te vinden op Facebook onder de naam: Popkoor Dazzle! 

Namens de koorleden wens ik jullie veel kijk en luisterplezier op onze site en we zien graag een reactie van jullie tegemoet! 

Ria te Lindert
info@popkoordazzle.nl
https://m.facebook.com/popkoordazzle/ 

Het bestuur bestaat uit:

Joke Veldhuizen, voorzitter
Rian Fles, penningmeester
Henrike Weijers, secretaris