Oudervereniging Jeugdclub

De oudervereniging is een vereniging die het ondersteunen van de jeugdclub als doel heeft. Dit betreft zowel financiële ondersteuning als het verlenen van hand en spandiensten. De vereniging heeft ongeveer 60 leden/donateurs, die door middel van een jaarlijkse contributie een financiële bijdrage leveren aan de jeugdclub. Op deze manier kan het ledengeld dat voor een kind betaald moet worden zo laag mogelijk worden gehouden, en is de jeugdclub dus voor iedereen toegankelijk. Ook wordt de bijdrage gebruikt voor bijvoorbeeld de aanschaf van knutselmateriaal of voor een excursie.  

Iedere eerste donderdag van de maand is één van de bestuursleden aanwezig bij de vergadering van de leiding van de jeugdclub. Zo blijven we altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van de jeugdclub, en kan indien gewenst om onze assistentie worden gevraagd als er iets georganiseerd wordt, of als er andere zaken zijn die om onze aandacht vragen.  

We vergaderen ongeveer vijf keer per jaar bij één van de bestuursleden thuis.  

Wilt u ook lid/donateur worden van de oudervereniging, neem dan contact op met één van onderstaande bestuursleden. 

Wim Arentsen  (voorzitter) 

Arjen Houwers   (penningmeester) 

Anita Wopereis

Anke Lammers

Sonja Eeftink