Windmolens en zonneparken, ook in Dale ?

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, heeft de gemeente Aalten het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

Met ingang van woensdag 30 september 2020 ligt gedurende zes weken het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind ter inzage. De stukken zijn te bekijken door te klikken op de bestanden onderaan de pagina. U kunt het Uitnodigingskader ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Kijk hier voor meer informatie over onder andere de bijeenkomsten en het uitnodigingskader