Oprichting Platform Zon en Wind Het Goor

Zoals mogelijk bekend, heeft de gemeente Aalten het ontwerp “Uitnodigingskader zon en wind” opgesteld met als doel de gemeente in 2030 energieneutraal te laten zijn. 

In dit kader wordt aangegeven waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Onderdeel van deze plannen is dat er mogelijk ook windturbines en/of zonnepanelen in Dale worden geplaatst.  

Wij hebben onze leden reeds eerder geïnformeerd over de informatiebijeenkomst in ‘t Romienendal en de verwijzing naar de gemeente Aalten voor nadere informatie over deze plannen (zie ook de webpagina van de gemeente Aalten: https://www.aalten.nl/inwoners/ruimtelijke-plannen_42713/item/inspraak-ontwerp-uitnodigingskader-zon-en-wind_85935.html

Inmiddels is er door enkele inwoners van Dale een “Platform Zon en Wind het Goor” opgericht. 

Wij als bestuur van de Vereniging voor algemene Daalse belangen staan hier op zich buiten, maar op verzoek van het Platform delen wij hun informatie met jullie. 

Zonder een oordeel te hebben over de plannen, achten wij een goede informatievoorziening wenselijk zodat een ieder voor zichzelf een juiste mening kan vormen. 

Indien er vragen zijn over het Platform dan kun je terecht bij Peter Zuidgeest (‘t Villeken 8, tel. 06-53596355 e-mail: megawindmolens@outlook.com)

Hierbij de informatie van het Platform:

Graag willen wij jullie informeren dat onlangs het ‘Platform zon en wind Het Goor’ is opgericht.
Dit is gebeurd naar aanleiding van het ontwerp Uitnodigingskader Zon en Wind Gemeente Aalten. Dit is een plan van de gemeente Aalten om in 2030 als gemeente energieneutraal te zijn, door onder andere het opwekken van duurzame energie.
Het plan voorziet ruimschoots in de behoefte om de gemeente Aalten ‘energieneutraal’ te maken. Er wordt namelijk zoveel geproduceerd dat ook de omliggende gemeentes, die minder ambitie hebben, van deze overcapaciteit zullen profiteren.
Op dit moment is het dus nog een plan, echter, alles wijst er al wel op dat de opwekking van die energie maar op één plek in Aalten gedaan kan worden namelijk in Dale, vlakbij natuurgebied Het Goor!
Het plan is zo geschreven dat er duidelijk is voorgesorteerd op plaatsing van zeer hoge windturbines met een hoogte van 250 meter en velden met zonnepanelen in Dale.
Het is de bedoeling dat de eventuele nieuw te plaatsen windturbines in de nabijheid van het huidige windpark Hagenwind geplaatst gaan worden.
Maximaal worden er dan vijf stuks van deze megawindturbines geplaatst! Om zich een voorstelling te maken; 250 meter is bijna net zo hoog als de Eiffeltoren in Parijs en dat dan vijf keer!


Het ‘ Platform zon en wind Het Goor’ is niet tegen opwekking van duurzame energie, echter wel tegen de komst van deze megahoge windturbines.
We denken na over andere alternatieven. We weten best wel dat er wat moet gebeuren om het klimaat op orde te houden. Maar het kan ook anders! We willen duidelijk onze stem laten horen, zodat de gemeente met de buurtbewoners in gesprek gaat. Onze mening moet gaan tellen en dat doet het op dit moment niet.
We willen de buurtbewoners goed en duidelijk informeren en gezamenlijk nadenken over de alternatieven.


Zijn er buurtbewoners die dit ondersteunen en ook géén uitbreiding willen van het huidige windpark Hagenwind met 250 meter hoge windturbines? Zij kunnen zich dan aanmelden op: megawindmolens@outlook.com


Wij willen namelijk wel ons prachtige landschap in Dale en Het Goor behouden!