Grote opkomst bij Stembus in Dale

Zo’n honderd stemgerechtigden kwamen woensdagavond 21 maart naar ’t Romienendal om daar in de Stembus hun stem uit te brengen. Ze werden onthaald met koffie met iets lekkers, terwijl ze in de rij stonden voor de Stembus. Burgemeester Stapelkamp was ook aanwezig en de aanwezigen (voor het grootste gedeelte inwoners van Dale) maakten van de gelegenheid gebruik om een praatje te maken met de nieuwe burgemeester.