Veel belangstelling voor de toekomstplannen ’t Romienendal


Op 26 september hebben veel leden de moeite genomen naar ’t Romienendal te komen om zich te laten informeren over de stand van zaken met betrekking tot de toekomstplannen van ’t Romienendal. Veel informatie werd gegeven en kritische vragen werden gesteld. Is het haalbaar, is het betaalbaar?  Op een aantal vragen kon antwoord worden gegeven maar er is ook nog veel werk te verzetten om de plannen verder uit te werken.Duidelijk is geworden dat er veel ambitie zit in de plannen én dat de aanwezige leden de noodzaak zien en het vertrouwen uitspraken in het team en het bestuur dat daarmee op de ingeslagen weg verder kan gaan met het verder uitwerken van de plannen. In februari wordt weer een nieuwe bijeenkomst georganiseerd waarin we hopen meer duidelijkheid te kunnen geven op de haalbaarheid en betaalbaarheid.

We zijn erg blij met de getoonde belangstelling en betrokkenheid, dat geeft ons als team veel energie en de bevestiging dat we samen bouwen aan de toekomst van ’t Romienendal.

Was je verhinderd of heb je behoefte aan verdere toelichting, heb je nog een vraag of een goed idee? dan ben je van harte welkom op 4 oktober tijdens de inloopavond van ons team, natuurlijk in ’t Romienendal.