Geschiedenis

Terug in de tijd
Het ontstaan van ons buurtschapshuis kent haar oorsprong in het zondagsschoolwerk. Zoals in meerdere buurtschappen van Aalten stond ook in Dale een zondagsschoolgebouw, ongeveer op dezelfde lokatie waar nu ons buurtschapshuis is gebouwd. Het zondagsschoolwerk kende een lange historie van meer dan 130 jaar.

Nieuwbouw
In 1986 werd de zondagsschool te klein en voldeed niet meer aan de eisen van die tijd. Voorheen maakten de zondagsschool en de jeugdclubs gebruik van het gebouw en gaf men af en toe een verjaardagspartijtje. De zondagsschoolvereniging had tot dan toe het gebouw beheerd en onderhouden, wat financieel steeds moeilijker werd.
Bovendien wilde men meer mogelijkheden om andere verenigingen op te richten en te huisvesten. Zo werd in december 1986 een nieuwe vereniging voor een Gebouw voor algemeen Christelijke Belangen te Dale opgericht.
Het oude zondagsschoolgebouw werd overgenomen van de zondagsschoolvereniging. Allerlei mogelijkheden werden onderzocht, maar uitbreiding van het gebouwtje bleek een onmogelijke zaak. Het roer werd omgegooid en het naastgelegen perceel werd aangekocht.
Het bestemmingsplan moest gewijzigd worden.  Om de financiële kant van de zaak rond te krijgen begon men met acties te houden, zoals: een rommelmarkt, een oldtimershow en een rondgang onder de leden. Ook verstrekte de gemeente Aalten een lening.
Met dit alles en heel veel hulp van klussende leden kwam het gebouw tot stand. Op 3 april 1991 was het zover en werd ’t Romienendal officieel geopend.

Groei
Al snel nadat ’t Romienendal geopend was, in 1991, werd duidelijk dat er voor het opbergen van stoelen en tafels en ook het opruimen van de lege kratten e.d. geen ruimte was.
Er werden nieuwe plannen gemaakt en een vergunning aangevraagd en verleend in juni 1995. Er was een actie onder de leden voor een renteloze lening. Dit was een groot succes, zodat hiermee de bouw kon worden betaald.
Het geld werd door de leden opgebracht, soms als schenking, maar het meeste als een renteloze lening. Omdat er door veel mensen hard werd gewerkt, kon op 19 april 1996 ‘open huis’ worden gehouden in nieuw aangebouwde  berging. Jaren lang heeft ’t Romienendal op deze manier haar plek verworven in het verenigingsleven en draagt het in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in onze buurtschap.

Het recente verleden en heden
Tijden veranderen, natuurlijk ook in onze buurtschap. Dit heeft er toe geleid dat in 2009 twee verengingen fuseren en op deze manier met een nieuwe naam en hernieuwde doelstellingen de vereniging voor algemen Daalse belangen eigenaar is geworden van het buurtschapshuis ’t Romienendal. De vereniging telt ruim 500 leden en heeft een bestuur aangesteld wat er voor zorgdraagt dat de continuïteit van ons buurtschapshuis gewaarborgd is en er een goede relatie is tussen de beheerder, de gebruikers van het buurtschapshuis en de leden van de vereniging.

In 2016 werd uitbundig gevierd dat we al 25 jaar de trotse eigenaar en gebruikers zijn van ons buurtschapshuis. We realiseren ons ook dat het na 25 jaar tijd wordt om met een open blik naar de toekomst van ons buurtschapshuis te kijken. Onder het motto Samen bouwen we aan de toekomst zetten we met z’n allen de schouders er onder en gaan we voor een toekomstbestendig ’t Romienendal.