Auteur: admin

Verkiezing Tweede Kamer: u kunt in ’t Romienendal stemmen!

De verkiezing voor leden van de Tweede Kamer komt eraan. Gaat u stemmen op woensdag 22 november? Weet dan dat u niet ver van huis hoeft. U kunt dit keer wederom ook in ’t Romienendal stemmen.

Let op: de deuren van ons stembureau gaan later dan gebruikelijk open, om 13.00 uur. U kunt er vervolgens stemmen tot 21.00 uur, het tijdstip waarop alle stembureaus sluiten.

Toch liever ’s ochtends stemmen? Kijk op www.aalten.nl/stembureaus bij welke stembureaus dat kan.

Alle informatie over stemmen in de gemeente Aalten leest u op www.aalten.nl/verkiezingen.

Rabobank Clubsupport

Graag ontvangen we uw stem i.v.m. de Rabo Clubsupport actie !

Van 4 t/m 26 september kunt u stemmen via onderstaande link.

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=332923

Ook is het mogelijk om via de Rabobank app of Rabobankieren uw stem uit te brengen. U kunt ons vinden door te zoeken op: Romienendal

Ons doel

Met ’t Romienendal als onze centrale ontmoetingsplek zullen de middelen enerzijds besteed worden voor het organiseren van activiteiten vanuit ’t Romienendal. Daarnaast zullen de middelen besteed worden voor het verder verduurzamen van het pand.

Alvast Hartelijk Dank voor het uitbrengen van uw stem !

Rabobank Clubsupport

Graag ontvangen we uw stem i.v.m. de Rabo Clubsupport actie !

Van 5 t/m 27 september kunt u stemmen via onderstaande link.

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=272660

Ook is het mogelijk om via de Rabobank app of Rabobankieren uw stem uit te brengen. U kunt ons vinden door te zoeken op: Daals Belang

Ons doel

Met ’t Romienendal als onze centrale ontmoetingsplek zullen de middelen enerzijds besteed worden voor het organiseren van activiteiten vanuit ’t Romienendal. Daarnaast zullen de middelen besteed worden voor het verder verduurzamen van het pand.

Alvast Hartelijk Dank voor het uitbrengen van uw stem !

Verduurzamen ’t Romienendal

Als Vereniging voor Algemene Daalse Belangen zijn we voornemens om ’t Romienendal te verduurzamen door het laten plaatsen van zonnepanelen.

De Rabobank ondersteunt deze initiatieven en als lid van deze bank kunt u een stem uitbrengen op de Vereniging voor Algemene Daalse Belangen vanaf heden t/m 31 maart.

Graag ontvangen we uw stem via: https://www.rabo-zonnepanelen.nl/stemmen

Alvast hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem !

Update Inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind (april 2021)

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, is het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

In het afgelopen najaar heeft het ontwerp Uitnodigingskader al ter inzage gelegen voor inspraak. Niet iedereen bleek echter op de hoogte van deze inspraak, waarbij de coronamaatregelen zeker een rol hebben gespeeld. Daarom lassen wij nu nogmaals een inspraakperiode in.

Het Aaltense Uitnodigingskader is ook van belang voor de Regionale Energie Strategie (RES). Om te kunnen participeren in de RES Achterhoek, is het noodzakelijk dat we nu starten met de tweede inspraakronde.

Ter inzage

Met ingang van woensdag 3 maart 2021 ligt gedurende zes weken het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind nogmaals ter inzage. Onderaan deze pagina kunt u de betreffende stukken bekijken. U kunt het Uitnodigingskader ook, op afspraak, inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Informatiebijeenkomsten

Op 22 en 31 maart organiseerden wij digitale informatiebijeenkomsten. Bij de toelichting door de wethouders Veldhuizen en Kok is een presentatie getoond. Die presentatie is als bijlage onderaan deze pagina beschikbaar.

Naast de mogelijkheid om zelf deel te nemen aan een van de digitale bijeenkomsten, waren de informatiebijeenkomsten voor een ieder te volgen via www.aalten.nl/online. De bijeenkomsten zijn opgenomen en kunnen nog altijd via dezelfde link worden bekeken.

Geen computer of internet?
Als u geen computer of internet heeft, kunt u ons tijdens kantooruren bellen met uw vragen en opmerkingen of voor een afspraak om een mondelinge inspraakreactie te geven.

Ontwerp Uitnodigingskader is ongewijzigd

Zoals gezegd leggen we het ontwerp Uitnodigingskader nogmaals ter inzage. Het kader is dan ook ongewijzigd ten opzichte van de inspraakperiode van afgelopen najaar. Ook de presentaties in de informatiebijeenkomsten zijn vergelijkbaar met die van toen.

Plan Hagenwind

De werkgroep Hagenwind 2.0 heeft een plan voor uitbreiding van windpark Hagenwind. Dit plan is niet tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Aalten. Wij willen dat via onderzoek aangetoond wordt dat bij woningen in de omgeving van windmolens een goed woonklimaat (denk aan onder meer geluid, slagschaduw) gewaarborgd wordt. En bijvoorbeeld ook dat natuurwaarden niet worden geschaad. Vanuit dat perspectief denken wij dat 7 tot 10 windmolens niet haalbaar zijn. Als later uit onderzoek blijkt dat een uitbreidingsplan voor windmolens wel realistisch is, dan gaan we daarover in gesprek met een initiatiefnemer.

U kunt onze uitgebreidere reactie op het plan van Hagenwind hieronder lezen in Raadsmededeling 42-2021.

Reageren kan tot dinsdag 13-4-2021

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunt u mondeling of bij voorkeur schriftelijk een reactie op het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind geven aan het college van burgemeester en wethouders van Aalten. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten onder vermelding van ‘inspraakreactie ontwerp Uitnodigingskader zon en wind’.

Informatie

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een reactie te geven kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van gemeente Aalten via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

Relevante downloads

Inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind (maart 2021)

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, is het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

In het afgelopen najaar heeft het ontwerp Uitnodigingskader al ter inzage gelegen voor inspraak. Niet iedereen bleek echter op de hoogte van deze inspraak, waarbij de coronamaatregelen zeker een rol hebben gespeeld. Daarom lassen wij nu nogmaals een inspraakperiode in.

Het Aaltense Uitnodigingskader is ook van belang voor de Regionale Energie Strategie (RES). Om te kunnen participeren in de RES Achterhoek, is het noodzakelijk dat we nu starten met de tweede inspraakronde.

Ter inzage

Met ingang van woensdag 3 maart 2021 ligt gedurende zes weken het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind nogmaals ter inzage. De stukken zijn te bekijken op www.aalten.nl/uitnodigingskader     U kunt het Uitnodigingskader ook, op afspraak, inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Informatiebijeenkomsten

Graag informeren wij u nader over het Uitnodigingskader. Daarom organiseren wij een viertal informatiebijeenkomsten op:

  • maandag 22 maart 2021 van 16:00 tot 17:30 uur en van 19:30 tot 21:00 uur;
  • woensdag 31 maart 2021 van 16:00 tot 17:30 uur en van 19:30 tot 21:00 uur.

De informatiebijeenkomsten worden digitaal gehouden via MS Teams.

Aanmelden

U kunt zich uiterlijk op 18 maart 2021 voor één van de informatiebijeenkomsten aanmelden via www.aalten.nl/uitnodigingskader. U ontvangt kort voor de bijeenkomst een Teams-link waarmee u kunt deelnemen aan de informatiebijeenkomst.

Ontwerp Uitnodigingskader is ongewijzigd

Zoals gezegd leggen we het ontwerp Uitnodigingskader nogmaals ter inzage. Het kader is dan ook ongewijzigd ten opzichte van de inspraakperiode van afgelopen najaar. Ook de presentaties in de informatiebijeenkomsten zijn vergelijkbaar met die van toen.

Reageren

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunt u mondeling of bij voorkeur schriftelijk een reactie op het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind geven aan het college van burgemeester en wethouders van Aalten. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten onder vermelding van ‘inspraakreactie ontwerp Uitnodigingskader zon en wind’.

Informatie

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een reactie te geven kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van gemeente Aalten via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

Oprichting Platform Zon en Wind Het Goor

Zoals mogelijk bekend, heeft de gemeente Aalten het ontwerp “Uitnodigingskader zon en wind” opgesteld met als doel de gemeente in 2030 energieneutraal te laten zijn. 

In dit kader wordt aangegeven waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Onderdeel van deze plannen is dat er mogelijk ook windturbines en/of zonnepanelen in Dale worden geplaatst.  

Wij hebben onze leden reeds eerder geïnformeerd over de informatiebijeenkomst in ‘t Romienendal en de verwijzing naar de gemeente Aalten voor nadere informatie over deze plannen (zie ook de webpagina van de gemeente Aalten: https://www.aalten.nl/inwoners/ruimtelijke-plannen_42713/item/inspraak-ontwerp-uitnodigingskader-zon-en-wind_85935.html

Inmiddels is er door enkele inwoners van Dale een “Platform Zon en Wind het Goor” opgericht. 

Wij als bestuur van de Vereniging voor algemene Daalse belangen staan hier op zich buiten, maar op verzoek van het Platform delen wij hun informatie met jullie. 

Zonder een oordeel te hebben over de plannen, achten wij een goede informatievoorziening wenselijk zodat een ieder voor zichzelf een juiste mening kan vormen. 

Indien er vragen zijn over het Platform dan kun je terecht bij Peter Zuidgeest (‘t Villeken 8, tel. 06-53596355 e-mail: megawindmolens@outlook.com)

Hierbij de informatie van het Platform:

Graag willen wij jullie informeren dat onlangs het ‘Platform zon en wind Het Goor’ is opgericht.
Dit is gebeurd naar aanleiding van het ontwerp Uitnodigingskader Zon en Wind Gemeente Aalten. Dit is een plan van de gemeente Aalten om in 2030 als gemeente energieneutraal te zijn, door onder andere het opwekken van duurzame energie.
Het plan voorziet ruimschoots in de behoefte om de gemeente Aalten ‘energieneutraal’ te maken. Er wordt namelijk zoveel geproduceerd dat ook de omliggende gemeentes, die minder ambitie hebben, van deze overcapaciteit zullen profiteren.
Op dit moment is het dus nog een plan, echter, alles wijst er al wel op dat de opwekking van die energie maar op één plek in Aalten gedaan kan worden namelijk in Dale, vlakbij natuurgebied Het Goor!
Het plan is zo geschreven dat er duidelijk is voorgesorteerd op plaatsing van zeer hoge windturbines met een hoogte van 250 meter en velden met zonnepanelen in Dale.
Het is de bedoeling dat de eventuele nieuw te plaatsen windturbines in de nabijheid van het huidige windpark Hagenwind geplaatst gaan worden.
Maximaal worden er dan vijf stuks van deze megawindturbines geplaatst! Om zich een voorstelling te maken; 250 meter is bijna net zo hoog als de Eiffeltoren in Parijs en dat dan vijf keer!


Het ‘ Platform zon en wind Het Goor’ is niet tegen opwekking van duurzame energie, echter wel tegen de komst van deze megahoge windturbines.
We denken na over andere alternatieven. We weten best wel dat er wat moet gebeuren om het klimaat op orde te houden. Maar het kan ook anders! We willen duidelijk onze stem laten horen, zodat de gemeente met de buurtbewoners in gesprek gaat. Onze mening moet gaan tellen en dat doet het op dit moment niet.
We willen de buurtbewoners goed en duidelijk informeren en gezamenlijk nadenken over de alternatieven.


Zijn er buurtbewoners die dit ondersteunen en ook géén uitbreiding willen van het huidige windpark Hagenwind met 250 meter hoge windturbines? Zij kunnen zich dan aanmelden op: megawindmolens@outlook.com


Wij willen namelijk wel ons prachtige landschap in Dale en Het Goor behouden!

Windmolens en zonneparken, ook in Dale ?

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, heeft de gemeente Aalten het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

Met ingang van woensdag 30 september 2020 ligt gedurende zes weken het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind ter inzage. De stukken zijn te bekijken door te klikken op de bestanden onderaan de pagina. U kunt het Uitnodigingskader ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Kijk hier voor meer informatie over onder andere de bijeenkomsten en het uitnodigingskader

Rabo ClubSupport Actie

Graag ontvangen we uw stem i.v.m. de Rabo ClubSupport actie !

Ons doel:De opbrengst van alle stemmen willen we gebruiken voor het klusteam dat ervoor zorgt dat het rondom ons buurtschapshuis ’t Romienendal netjes en veilig blijft. Dit jaar staat de aanleg van een pannaveldje en een jeux de boulesbaan en het vervangen van een speeltoestel op de planning.

Alle leden van de Rabobank mogen stemmen. Ieder lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging/stichting uitbrengen. Stemmen kan via de app van de Rabobank of via de website, via ‘zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn lidmaatschap’ kan je klikken op clubsupport.

U kunt ons vinden door te zoeken op: Vereniging voor algemene Daalse belangen

https://www.rabo-clubsupport.nl/…/115338-ver-voor…

Esther Ulderink nieuwe onderneemster ’t Romienendal

We vinden het heel prettig dat we kunnen meedelen dat we in de persoon van Esther Ulderink een nieuwe vrouwelijke ondernemer hebben gevonden voor ons buurtschapshuis ’t Romienendal.

Esther is 48, woonachtig in Aalten, getrouwd met Andries en samen hebben ze vier kinderen: Kristie, Femke, Marc en Siem.

We wensen Esther heel veel succes en plezier in ’t Romienendal!

Schieten voor de jeugd

Afbeeldingsresultaat voor kaartschieten jeugd Schietvereniging Dale West

Organiseert voor de jeugd enkele avonden om te schieten vanaf 12 jaar.

De data hiervoor zijn:

  • Dinsdagavond 22-10-2019
  • Dinsdagavond 19 -11-2019
  • Dinsdagavond 10-12-2019

Aanvang: 18 uur tot 19.30 uur en 1 consumptie gratis

Ouders of andere belangstellenden die willen helpen of die zichzelf willen aanmelden zijn welkom.

Aanmelden via h.reiring@upcmail.nl

Nieuwe beheerder ’t Romienendal

Hierbij delen wij mee dat er een nieuwe beheerder bij ’t Romienendal begint!

Zijn naam is Frank Ikink. Frank heeft een zoon, Jason van 15 jaar en een vriendin, Agnes.

Frank is een echte ondernemer met veel ervaring in de horeca. Hij runt al bijna 10 jaar ‘t Witte Huus in Braamt.

Frank was toe aan een nieuwe uitdaging en heeft er veel zin in om zijn kennis en ervaring in te zetten voor ’t Romienendal.

Frank begint met zijn werkzaamheden op dinsdag 1 oktober 2019.

We wensen Frank en Agnes heel veel succes en plezier in ’t Romienendal.

Hart voor de Achterhoek

 

 

Ook dit jaar doet ’t Romienendal weer mee met “Hart voor de Achterhoek”.

De opbrengst van alle stemmen willen we gebruiken voor het klusteam dat ervoor zorgt dat het rondom ons buurtschapshuis netjes en veilig blijft.

Stem op ’t Romienendal als je lid bent van de Rabobank. Je kunt gratis lid worden.

Dank je wel!