Oranjevereniging Hou en Trouw


Op 14 maart 1947 werd de Christelijke Oranjevereniging opgericht. Het doel achter de oprichting was het versterken van het verbondenheidsgevoel met elkaar, en het koningshuis. Een vereniging waarin jong en oud zich thuis voelt, ongeacht geloof  of politieke overtuiging. 

De vereniging begon met 75 leden en is inmiddels uitgegroeid tot bijna 700 leden. Veel van deze leden staan elk jaar weer vrijwillig klaar om van het jaarlijkse zomerfeest een gezellig feest te maken. Zo wordt het al vele jaren een feest voor elkaar en met elkaar voor jong en oud !! 

Elk jaar in het laatste weekend van de basisschool vakantie staat er een  grote tent achter ’t Romienendal. Met de vele vrijwilligers wordt het terrein en de tent aangekleed voor een avond vullend programma met ieder jaar een ander thema. Op vrijdagmorgen wordt alles opgeruimd en klaargezet voor het kinder- en tienerfeest, met diverse spelen, schminken, verfwedstrijd en een stoelendans. Ook krijgt de jeugd enkele traktaties (ijs, drinken en snoep).  

De middag begint met het hijsen van de vlag en het zingen van één couplet van het “Wilhelmus”. Aan het eind van deze middag wordt er wederom omgebouwd naar het toneel van die avond dat wordt opgevoerd door eigen leden. 

Zaterdagmorgen wordt er gemoedelijk naar de middag toegewerkt waar om ca. 12.00 de optocht onder muzikale begeleiding vertrekt om het koningspaar op gepaste wijze op te halen; d.w.z. met versierde fietsen, karren, wagens e.d.  

De zaterdagmiddag staat in het teken van het koningschieten, fladderschieten en de diverse spelletjes. Is de koning bekend en de rust enigszins weergekeerd, dan wordt het terrein en de tent weer klaargezet voor een gezellig dansavond. Tevens maakt het nieuwe koningspaar hun opwachting. Op maandagmorgen wordt het hele terrein ontruimd en is het zoveelste zomerfeest alweer voorbij. 

Op koningsdag wordt er voor de leden een fiets/oriëntatietocht georganiseerd met daarna een koffie/borreluurtje. Dit alles gebeurt in ’t Romienendal.  

Vanaf 17 jaar kan men lid worden van de Oranjevereniging, en men dient minimaal één jaar lid te zijn om mee te schieten voor het koningsschap. Een lidmaatschap kost  € 5,– per persoon –  per jaar. 

Het bestuur heeft als taak om er voor te zorgen dat de vereniging gemoedelijkheid, gezelligheid en warmte uitstraalt naar haar leden.  

De samenstelling van het bestuur is:  

Voorzitter:  Marco Heusinkveld
Secretaris:  Irma Droppers
Penningmeester:  Jolanda Vaags 
Leden:  Harriet Reiring
  Christiaan Bondt
  Joyce Bauhuis 
  Martin van Eerden
  Koen klein Nijenhuis 
  Henk Eeftink 
  Martin ter Horst 
  Daniëlle Lammers
  Tom Arentsen 
  Pieter Rensink 

Heeft u nog ideeën of suggesties mail naar houentrouwdale@gmail.com
Schrijven mag ook naar het secretariaat:
Irma Droppers, Aladnaweg 8, 7122RR, Aalten.